TangoTools
TangoTools

Elke week vindt u hier een prikkelend inzicht uit de tango bruikbaar in uw werk en dagelijks leven.

De TangoTool van de Week:

 • Energy flows where attention goes

 

Wilt u de TangoTool van de Week in uw mailbox ontvangen? Meldt u dan aan via info@tangotoolstraining.nl met de tekst: 'TangoTool ja'.

Meer TangoTools:

 • Without a clear leader the follower cannot shine

 • Aan elke stap gaat een onzichtbare voorbereiding vooraf

 • Je kunt alleen volgen als je bereid bent je door de leider te laten beïnvloeden

 • Stappen zetten gaat het best in een tempo dat bij jou past

 • Als je elkaar kwijtraakt, moet je teruggaan naar de basis

 • Waarom lopen als je kan dansen?

 • In de ideale dans haal je het beste in elkaar naar boven

 • Je kunt een ander maar zover brengen als je zelf gekomen bent

 • Alleen wat uit je hart komt, kan een ander hart raken

 • If nothing goes right, go left

 • Om verbinding te kunnen voelen moet je je kwetsbaar opstellen

 • The leader looks best when the follower looks fabulous

 • Great followers embrace their leaders

 • Je kunt alleen samen dansen als de ander kan voelen waar je staat

 • Why be moody when you can shake your booty?

 • Whenever you stumble, make it part of your dance

 • If you want it strong ánd sweet, let a woman take the lead

 • Even stilstaan is een hele vooruitgang

 • De stap die je vandaag zet, geeft richting aan alle volgende

 • Luister met je hart; dat hoort meer dan je oren

 • Wie op twee gedachten hinkt, brengt zijn partner aan het wankelen

 • Om verder te kunnen, moet je eerst weten waar je staat

 • Wat je vast wil houden, moet je loslaten

 • Zonder wrijving geen glans

 • In een ware dialoog zijn beide kanten bereid te veranderen

 • Visie is de kunst om te zien wat nog onzichtbaar is

 • Elk einde is een nieuw begin

 • Wat niet kan worden geheeld, moet worden gestreeld

 • Overgave is een besluit

 • Om je eigen pad te vinden moet je erop lopen

 • Weerstand beschermt iets van waarde

 • It is in the moments of total attention that interpersonal chemistry occurs

 • Je kunt pas samen dansen als je naar dezelfde muziek luistert

 • Een goede volger bewaart haar eigen evenwicht

 • Move your ass and your mind will follow

 • Hoe ver je ook vooruitkijkt, je kunt maar één stap tegelijk zetten

 • Het mooie van een omhelzing: je kunt hem geven zonder hem kwijt te raken

 • Wie wil leiden, moet stevig in zijn schoenen staan

 • Om grenzen te durven verkennen heb je een veilig kader nodig

 • Afhankelijkheid is alleen constructief als ze wederzijds is

 • Om iets van de grond te krijgen, moet je je voeten van de vloer halen

 • Wie verbinding wil maken met een ander moet present zijn in het moment

 • De muziek geeft aan wanneer je moet bewegen en wanneer je stil moet staan

 • Levenskunst is: van elke ontmoeting een tango weten te maken

 • Een goede volger is sensitief voor subtiele signalen

 • Elke dans is een reflectie van het contact met jezelf

 • Alles wat je aanraakt, verander je; alles wat je verandert, verandert jou

 • Ook al weet je de passen nog niet, je kunt wel in beweging komen

 • Als jij niet de leiding neemt, doet iemand anders het

 • Wie samen wil dansen, moet verschillen willen omarmen

 • Techniek helpt ons te versnellen, maar om te kunnen voelen moeten we vertragen

 • Als je geen ruimte inneemt, zul je ook geen ruimte krijgen

 • Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain

 • Twee stappen vooruit en één achteruit is toch vooruitgang

 • Leven zonder passie is een langzame manier om dood te vriezen

 • Het is je intentie die de impact van je stappen bepaalt

 • Voor een omhelzing moet je niet alleen je armen, maar ook je hart openen

 • Autoriteit dwingt, visie inspireert

 • Grote hoogten bereiken kan ieder op zijn eigen gebied

 • Het leven is een dansfeest, maar je moet zelf de pasjes verzinnen

 • Improviseren is erop vertrouwen dat wat je nu nog niet weet zich straks vanzelf zal ontvouwen

 • Als iemand je de voet dwars zet, is het de kunst om er zo elegant mogelijk overheen te stappen

 • Met een ander dansen vergt bewustzijn van diens persoonlijke ruimte

 • Wie de stoute schoenen aantrekt, heeft meer kansen op dansen

 • Een goede leider leidt met zijn lijf, niet met zijn mond

 • Wie snel op zijn teentjes getrapt is, is geen makkelijke danspartner

 • Een goede volger ontwikkelt haar eigen expertise

 • De beste danspartner inspireert je om risico’s te nemen

 • Om te dansen moet je het kind in jezelf de ruimte geven

 • Je kunt pas een nieuwe danspartner vinden als je de vorige hebt losgelaten

 • Als je geen stap zet, zal je altijd op dezelfde plek blijven staan

 • Om met een ander te kunnen dansen moet je eerst verbinding maken met jezelf

 • Guidance isn’t necessarily a guy-dance

 • Een misstap is een mogelijkheid om iets nieuws te leren

 • Een verantwoordelijke volger hoort de wens van de leider als een uitnodiging

 • Wie geen respect heeft voor de volger, kan geen goede leider zijn

 • Wie wil dansen moet zich op glad ijs durven begeven

 • Soms moet je eerst een stap achteruit doen om weer vooruit te kunnen

 • Samen dansen vergt aandacht voor wat de ander in de muziek hoort

 • Hoe groter je vocabulaire, hoe beter je je uit kunt drukken

 • Elke tango begint bij het verlangen iets moois met elkaar te creëren

 • Wie goed wil dansen, moet goede schoenen dragen

 • Wat ons in beweging brengt is emotie

 • Je kunt niet dansen als je niet naar elkaar toe wilt komen

 • Wie geen uitzicht heeft, heeft inzicht nodig om nieuwe mogelijkheden te zien

 • Je hebt een gemeenschappelijk doel nodig om samen te kunnen dansen

 • Wie wil dansen moet met zichzelf over de brug komen

 • Als je niet aangeeft wat je wilt, zul je het ook niet krijgen

 • Wie zich kleiner maakt omwille van de ander, verliest zijn kracht

 • Om de intentie van de ander werkelijk te kunnen horen, moet je stil zijn

 • Het lichaam zegt de naakte waarheid

 • Alle kunst ontstaat uit prutsen

 • If the path before you is clear, you’re probably on someone else’s

 • Om samen te kunnen dansen moet je op elkaar afstemmen

 • Bezieling ontstaat zodra de beweging gekleurd wordt door emotie

 • De volger is de vormgever van de intentie van de leider

 • Een goede leider weet wanneer hij moet volgen

 • Al is je techniek nog zo goed, het is de timing die het hem doet

 • Tel je passen niet, maar zorg dat je passen tellen

 • Vakantie is een kans om het vertrouwde los te laten en het onbekende te omarmen

 • Samen dansen vergt niet alleen vertrouwen in de ander, maar ook in jezelf

 • Goed volgen is laten zien waar je voor staat

 • Om een ander te kunnen leiden moet je zelf in balans zijn

 • Een waarachtige ontmoeting is: met je volle aandacht bij de ander zijn

 • Play is the highest form of research

 • Spanning is wie je denkt dat je moet zijn, ontspanning is wie je bent

 • Vertrouwen vereist veiligheid

 • Om overtuigend te zijn heb je geen spierballen nodig

 • Als je niet openstaat voor elkaar, kun je nooit samen dansen

 • Samenwerken is elkaars kracht optimaal benutten

 • Afgewezen worden is een oefening in zelfrespect

 • Je kunt pas met een ander dansen als je op eigen benen kunt staan

 • Wie lange tenen heeft, kan beter niet gaan dansen

 • Een goede leider stemt af op de omgeving

 • Een goede volger legt gewicht in de schaal

 • Passie verandert alles

 • Het is de kunst te weten wanneer je vast moet houden en wanneer je los moet laten

 • Harmonie tussen twee individuen moet steeds opnieuw veroverd worden

 • De waarde van weerstand is dat het duidelijk maakt waar de ander staat

 • Een actieve volger gaat creatief om met de geboden ruimte

 • Als de leider ondersteunend is, kan de volger tot grote hoogte komen

 • Slechts door te bewegen blijf je in evenwicht

 • Samenwerking begint bij de erkenning dat je elkaar nodig hebt

 • Als je elkaar hoog hebt zitten, kun je diep gaan

 • Stijl is een manier om te laten zien wie je bent zonder te hoeven praten

 • Een goede leider weet de balans te vinden tussen kracht en flexibiliteit

 • Een goede volger weet de balans te vinden tussen controle en overgave

 • Met elke pas kun je een nieuwe richting inslaan

 • Ten volle leven is dansen alsof niemand kijkt

 • Begrip van elkaars beweegredenen brengt ons dichter bij elkaar

 • Creativiteit kan pas ontstaan als je onzekerheid durft toe te laten

 • Voor het grootste effect moet je de energie gebruiken die er al is

 • Als je in stijl kunt variëren, kun je met iedereen dansen

 • Een misstap maken is niet erg; dansen zonder passie is onvergeeflijk

 • Met je hakken in het zand kun je niet dansen

 • Volgen is leiderschap nemen over invulling van de details

 • Leiden is volgen

 • Pas als het kader stevig is, kun je erbuiten treden

 • Samen dansen is elkaar steeds weer opzoeken

 • Nothing happens until something moves

 • Je kunt alleen dansen als je contact hebt met de vloer

 • Dans met je hart en je voeten zullen volgen

 • Elke dans begint met de eerste pas

 • Tegenwicht geeft evenwicht

 • De grootste uitdaging voor de volger is het loslaten van de controle

 • De leider moet het vertrouwen van de volger verdienen

 • Zacht is kracht

 • Aandacht voor de vorm verraadt het belang dat je hecht aan de inhoud

 • Hoe beter je techniek, hoe minder kracht je nodig hebt

 • Stilstaan kan altijd nog

 • Wie wil dansen moet uit zijn comfortzone durven treden
 • Zonder verlangen geen beweging

 • Als je er niet uitkomt met elkaar, ga dan eens in elkaars schoenen staan

 • Leiden is het 'wat', volgen is het 'hoe'

 • We stoppen niet met dansen omdat we oud worden, we worden oud omdat we stoppen met dansen

 • Je kan alleen samen dansen als je elkaar bewegingsruimte geeft
 • Een pas op de plaats is ook beweging

 • De volger is verantwoordelijk voor haar eigen passen

 • Een goede leider laat zijn partner schitteren

 • Samen dansen haalt onderbewuste patronen boven water

 • Wie de ander op het verkeerde been zet, zet de dans op het spel

 • Om samen te kunnen dansen moet je naar de muziek luisteren

 • Je bent pas een leider als je volgers hebt

 • Je kunt pas volgen als je vertrouwen hebt

 • Zie je niet veel ruimte, zet dan kleine stappen

 • Om samen te kunnen bewegen moet je eerst samen stilstaan

 • Weerstand is een uitnodiging om verbinding te maken

 • Volgen is ruimte innemen binnen de geboden kaders

 • Leiden is verleiden

 • Wie met beide benen op de grond blijft staan, komt niet ver

Webdesign: YUNOCOCO